06 456 94 123 matthijs@mindyoursex.nl

In mijn behandeling, en dus ook in het MYS programma, maak ik niet alleen gebruik van inzichten uit de psychologie maar ook uit de filosofie – en dan vooral de Oosterse. Bijvoorbeeld deze Boeddistische tekst, opgeschreven door de Amerikaanse leermeester Alan Watts:

In Buddhism, they speak of the three dignities of man. Walking, standing, sitting, and lying. And they say when you sit, just sit. When you walk, just walk. But whatever you do, don’t wobble. In fact, of course, you can wobble, if you really wobble well. When the old master Hiakajo was asked ‘What is Zen?’ he said ‘When hungry, eat, when tired, sleep,’ and they said, ‘Well isn’t that what everybody does? Aren’t you just like ordinary people?’ ‘Oh no,’ he said, ’they don’t do anything of the kind. When they’re hungry, they don’t just eat, they think of all sorts of things. When they’re tired, they don’t just sleep, but dream all sorts of dreams.’

In het MYS programma gaan we dieper op zulke teksten in. Wat betekenen ze eigenlijk? Wat voor wijsheid halen we hieruit? Vervolgens krijg je manieren aangereikt om ze te praktiseren.

Zoals in de bovenstaande tekst. In mijn ogen schuilt er zowel schoonheid als simpelheid in deze woorden. “When hungry, eat, when tired, sleep.” Want inderdaad is dat bijna nooit wat we doen. Voor mannen in het MYS programma is seks niet zomaar seks. En voor diezelfde mannen is het vaak heel moeilijk om hun aandacht alleen maar te richten op één activiteit. Maar precies dáárin ligt wel de helende verandering. Als je in staat bent om baas te worden over je aandacht in plaats van dat de aandacht de baas is over jou, word je een tevreden mens.

En dat is precies wat het MYS programma hoopt te bewerkstelligen. Zodat je seks leert zien voor wat het is: een plek waar je juist wél volledig in contact kunt staan met jezelf. Waar je aandacht niet vervliegt, maar aanwezig blijft.