06 456 94 123 matthijs@mindyoursex.nl

Ik denk dat er over het algemeen twee gemeenschappelijke delers zijn binnen de groep mannen die teveel bezig zijn met seks:

1. Eenzaamheid:

Een gevoel van gebrek een intimiteit en verbondenheid. Niet eens zozeer met een partner, maar met de mensheid in het algemeen. Je voelt je erbuiten staan: de wereld gaat aan je voorbij en je hebt het gevoel dat iedereen snapt wat ze aan het doen zijn en waarom. Behalve jij.

2. Ontevredenheid:
Niet kunnen of willen voldoen aan de regels die ‘de realiteit’ met zich meebrengt. Het leven zoals dat aan jou verschijnt is niet goed, spannend of avontuurlijk genoeg. Of je voelt je onmachtig om ‘het echte leven’ het hoofd te bieden. Het gaat te snel, het is teveel, of je had de dingen gewoon liever anders gezien dan ze nu eenmaal zijn.

In beide gevallen is er één gemeenschappelijke noemer aan te wijzen, namelijk de ‘disengagement’ met de wereld om jou heen. Je hoort er niet bij. En daarom neem je afstand, je ‘onthecht’ jezelf.

Seksverslaafden zijn de mensen die leven voor ‘de nacht’ in plaats van voor ‘de dag’. Die leven voor hun eigen realiteit in plaats van de maatschappelijke realiteit. Die buiten de wereld willen staan in plaats erbinnen of er middenin.

When hungry, eat, when tired, sleep

When hungry, eat, when tired, sleep

In mijn behandeling, en dus ook in het MYS programma, maak ik niet alleen gebruik van inzichten uit de psychologie maar ook uit de filosofie – en dan vooral de Oosterse. Bijvoorbeeld deze Boeddistische tekst, opgeschreven door de Amerikaanse leermeester Alan Watts: In...

Lees meer

Deel deze blog: